GUDSTJENESTER

Gudstjenester – klik her for at komme til kalenderen med gudstjenester og arrangementer

Pasta-gudstjeneste 

I stil med hvad der foregår ved en del andre kirker, inviterer Årslev og Sdr. Højrup Kirker nu til “Pasta-gudstjeneste”. Det er en kort gudstjeneste i børnehøjde én hverdagsaften om måneden kl. 17.00 til 17.30, med efterfølgende spisning kl. 17.30 til ca. 18.30. Der kan bliver serveret andet end pasta, men det er det bedste navn, vi har kunnet finde indtil videre. Alle er velkomne, uanset om man er barn, voksen, ung, ældre og om man kommer alene eller flere sammen.

Stille-gudstjeneste lys

En kort, meditativ gudstjeneste med stilhed undervejs. Der vil være orgelmusik, salmesang, læsning af tekster, bøn, velsignelse, stilhed og lystænding. Der vil ikke være prædiken. Vi lægger op til, at det er stille i kirken fra et kvarter før gudstjenesten ( fra kl. 17.15) og op til et kvarter bagefter (til 18.15), sådan, at de der ønsker det, kan sætte sig og finde ro. Stille-gudstjenesten foregår en torsdag om måneden kl. 17.30 – 18.00.

 

Vandre-gudstjeneste 

Vandre-gudstjeneste mellem Årslev Kirke og Sønder Højrup Kirke. Vi holder første del af gudstjenesten i den ene kirke, vandrer ad kirkestien de ca. 20 minutter til den anden kirke og afslutter gudstjenesten dér. På vandreturen kan man tale sammen eller reflektere over en kort tekst, der har Jesu lidelse som tema. Ønsker man ikke at gå, kan man køre mellem kirkerne (bestil gerne kirkebil, se kontakt under gudstjenestelisten på midtersiderne i Sognebladet). Langfredag har stemning af alvor og dybde, vi forholder os til Jesu lidelse og død.