Menighedsråd

Egon Karlsen, formand, medlem af valgbestyrelsen og medlem af bladudvalget, underskriftsberettiget

Helle Bæklund Eriksen, næstformand og medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og medlem af aktivitetsudvalget

Per Jensen, kasserer, kontaktperson, medlem af turudvalget, medlem af valgbestyrelen og medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget, underskriftsberettiget

Peter Ulrik Jensen, medlem af bladudvalget og aktivitetsudvalget

Vibeke Hansen, kirkeværge, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget samt aktivitetsudvalget

Jesper Witte, medlem af præstegårdsudvalget og aktivitetsudvalget

Eva T. Olesen, sekretær, medlem af turudvalget, medlem af valgbestyrelsen samt præstegårdsudvalget

 

Mail til hele menighedsrådet: Mr@aarslev-kirke.dk