Årslev – Sønder Højrup Menighedsråd

Ella Bihl Christensen, formand, medlem af turudvalget og medlem af aktivitetsudvalget

Benedikte Navntoft, næstformand, medlem af aktivitetsudvalget og medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget

Per Jensen, kasserer, kontaktperson, medlem af valgbestyrelen og medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget

Jens Erik Just Christensen, sekretær, medlem af valgbestyrelsen og medlem af præstegårdsudvalget

Vibeke Hansen, kirkeværge for Årslev Kirke, kirkeværge for Sdr. Højrup Kirke og medlem af aktivitetsudvalget

Peter Ulrik Jensen, medlem af bladudvalget, medlem af turudvalget og medlem af aktivitetsudvalget

Jesper Witte, medlem af præstegårdsudvalget og medlem af aktivitetsudvalget

Jesper Riber Olsen, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og medlem af bladudvalget, underskriftsberettiget

Egon Karlsen, medlem af turudvalget, medlem af valgbestyrelsen og medlem af bladudvalget, underskriftsberettiget

Helle Eriksen, suppleant og medlem af aktivitetsudvalget

Eva T. Olesen, medlem af turudvalget, medlem af valgbestyrelsen og medlem af præstegårdsudvalget

 

Mail til hele menighedsrådet: Mr@aarslev-kirke.dk