prædikestol og altertavle

Ud over prædikestolen i Årslev kirke har “Aarslevmesteren” udført arbejdet med prædikestolen i Refsvindinge kirke og altertavlen i Kullerup kirke. Ifølge en vistnok oprindelig, men opmalet indskrift i malede felter umiddelbart under billederne fremgår det, at det er Jens Kruckow til Aarslevgaard, som har ladet stafferingen udføre.

For at få plads til den nye prædikestol måtte Jens Kruckow til Aarslevgaarden lade flytte det stolestade, han havde fået indrettet i 1584, og hvoraf nu kun er bevaret to gavlstykker, De bærer Jens Kruckows og fru Dorthe Sandbergs våben i fladsnit mod sort bund. I stedet lod han i 1605 indrette de to stole, der i dag afslutter stoleværket op mod koret og som på gavlene bærer smukke snitværksvåbener af Jens Kruckows og Dorthe Sandbergs fædrene og mødrene våben. Han har rimeligvis også ladet stolene eller i hvert fald våbnene fint staffere og vel sagtens dertil benyttet samme maler, som også stafferede den nye prædikestol. De 2 alterstager er fra ca. 1650.

På dørene i de 2 stolestader findes et symbol – et stort S med tre streger lodret igennem sig. Det er 3 sammenslyngede bogstaver I H S, som er forbogstaverne i en latinsk sætning, der betyder Jesus, menneskenes frelser.

Kirkens altertavle er formodentlig fra tiden op mod 1800. Rammeværket er nyklassisk i sin opbygning. Indsat i storfeltet er et maleri udført i 1845 af H. Chr. Appelby. Billedet er en kopi efter Rubens berømte scene af korsnedtagelsen og næppe det, der fra første færd prydede tavlens storfelt. Et notat i provstesynsprotokollen fortæller, at det første billede blev ødelagt i 1844, måske i forbindelse med en nymaling af altertavlen. I 1963 blev altertavlen istandsat og nystafferet. Ved samme lejlighed blev maleriet i altertavlen og prædikestolens malerier restaurerede.

De 2 alterstager er fra ca. 1650.