orgel, dåbsfad og lysekroner

Da Årslev Kirke i 1982 var indsat som universalarving efter Angelika Thrane, Årslev, fik kirken midler til at anskaffe blandt andet et kortæppe, antependium samt nyt knæfaldsstof. Som udgangspunkt ønskede menighedsrådet et rødt tæppe. Den valgte røde farve er afstemt med altertavlens grønsorte og okker farver og med kirkerummets øvrige farver. Ved at gå ud fra denne farve, som symboliserer Guds kærlighed, kommer alterpartiet til at virke imødekommende og stærkt. Kortæppets motiv, som er korset og livstræet, understreger yderligere dette imødekommende indtryk.

Kunstneren bag tæppet gør opmærksom på, at motivet er udformet således, at korset, som symbolet på Kristi sejr, danner stammen i livstræet, symbolet på opstandelsen og evigt liv. Små grønne punkter spreder sig fra livstræet ud over hele tæppet. Kunstneren har afstemt knæfaldsstoffets og antependiets farver herefter, så de indgår i en farvemæssig sammenhæng med kortæppet og klinkegulvet.

Antependiet er vævet i et dæmpet motiv af rektangulære former, der sammen med den afstemte farve danner en smuk sammenhæng mellem den klassicistiske altertavle og kortæppet. Kortæppet er udført af tekstilkunstneren Anne Marie Egemose, Assens. Til påske 1987 kunne tæppet, antependiet samt det nye knæfaldsstof ses for første gang i kirken.

Af arven fra Angelika Thrane blev der endvidere råd til en udvidelse af orglet, som var fra 1963 og bygget af Frobenius. Det havde 5 stemmer. Orgelbyggeriet Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl, Tinglev, ombyggede og udvidede orglet fra 5 til 11 stemmer med 2 manualer og pedal. Orglets vægt er ca. 1600 kg. Den 23. december 1990 – 4. s. i advent – blev orglet indviet ved domorganist Poul Børch, Odense.

I et stativ over indgangen fra våbenhuset til kirken er der anbragt et kirkeskib. Det er en 3-mastet bramsejlsskonnert, der har navnet “Lea”. Skibet blev skænket til kirken i 1924 af skibstømrer Petersen, som også selv har bygget det. Længden er 92 cm og højden 67 cm.

I kirken findes der 3 lysekroner. På siden af den, der er oppe i koret, står følgende: “minde om Johannes Nyholm, lærer og kirkesanger 1881 – 1923″ (se hans gravsten). I bunden af kronen kan læses, at den er “skænket af hans hustru Thyra Nyholm 1939″. Den midterste lysekrone er “skænket til kirken af beboerne i Aarslev 1939″. På den sidste krone står der ikke noget.

Dåbsfadet er fra ca. 1625 og er nederlandsk. På dåbsfadet står følgende: “Anno 1932 blev Døbefonten istandsat og Daabskanden skænket af gaardejer Hans Jørgen Frederiksen og hustru Stine F. Larsen, Aarslev”